Skip to content

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opiera się na przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, które można znaleźć w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Administrator

Administratorem danych w rozumieniu art. 24 RODO jest:

INKMANIA SP. Z O. O.
Ul. Łężyca- Różana 3a/2
66-016 Zielona Góra
Tel. 887 86 85 84
E-Mail studioinkmania@gmail.com

Przedmiot

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i przekazywane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w jaki sposób i w jakim celu.

Art. 4 Nr. 1 RODO: „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Informacje o transferze do państw trzecich zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) RODO

Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich, takich jak USA, za pośrednictwem podmiotów będących podwykonawcami lub firm z nimi powiązanych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i powiązanych z nią ofert oraz z nich korzysta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie decyzji w sprawie adekwatności między USA a UE z dnia 10 lipca 2023 r. Ponadto w miarę możliwości minimalizujemy ryzyko, zawierając umowy o przetwarzaniu danych, jeśli istnieje relacja umowna, oraz zawierając standardowe klauzule ochrony danych, w tym skuteczne uzupełnienia wymagane przez organy nadzorcze.

Dane, które są gromadzone na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

Dane serwera

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie zapisywane są różne statystyki serwera. Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde pobranie pliku przechowywanego na stronie jest rejestrowane. Zapis służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestrowane są następujące informacje:

Nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, przeglądarka internetowa i domena żądająca. Ponadto adresy IP komputerów wysyłających żądanie są rejestrowane w formie zanonimizowanej.

Dane te są wykorzystywane do statystycznej analizy wizyt na naszej stronie internetowej i nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Możemy wykorzystywać te dane w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkowników, np. poprzez zapobieganie dostępowi ze złośliwych witryn lub optymalizację dostępu za pośrednictwem niektórych przeglądarek, a także poprzez rejestrowanie adresu IP w celu umożliwienia dostarczenia witryny odwiedzającemu. Do transferu danych używamy bezpiecznego serwera z technologią TLS (Transport Layer Security) z 128/256-bitowym szyfrowaniem. Oznacza to, że dane użytkownika są przesyłane do nas w bezpieczny sposób i nie mogą zostać odczytane przez osoby nieupoważnione.

Hosting

Korzystamy z usługi hostingowej Smarthost sp. z o.o. (Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa). Serwis umożliwia nam obsługę domeny, pod którą możemy opublikować naszą stronę internetową. Informacje o tym, które dane oraz w jakim celu są gromadzone i przechowywane, można znaleźć w sekcji powyżej („Dane serwera”). Nasz uzasadniony interes polega na umożliwieniu działania strony internetowej w Internecie.

Zapytania pocztą elektroniczną

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie pocztą elektroniczną, gromadzimy i przechowujemy adres e-mail oraz dane zawarte w wiadomości e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Nasz uzasadniony interes polega na komunikowaniu się z użytkownikiem i odpowiadaniu na jego zapytania.

Jeśli z zapytania ofertowego powstanie relacja umowna lub jeśli zapytanie ofertowe odnosi się do istniejącej relacji umownej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przechowywanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania przedumownego lub umownego. Dane zostaną usunięte, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie, tj. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie e-mail lub po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy związanej z zapytaniem.

Korzystanie z własnych plików cookie do celów funkcjonalności

Nasza strona internetowa korzysta w niektórych miejscach z tzw. plików cookie. Plik cookie to informacja tekstowa, którą nasza witryna umieszcza na urządzeniu używanym przez użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Służą one do zapewnienia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Używamy „ciasteczek sesyjnych”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Użytkownik może wyłączyć akceptację plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak prowadzić do pogorszenia funkcjonalności.

Formularz kontaktowy

Gdy użytkownik korzysta z naszego formularza kontaktowego, gromadzimy i przechowujemy jego imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jeśli z zapytania wynika stosunek umowny w drodze zawarcia umowy lub jeśli zapytanie dotyczy istniejącego stosunku umownego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przechowywanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania przedumownego lub umownego. Dane zostaną usunięte, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie, tj. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego lub po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy związanej z zapytaniem.

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie

Używamy narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie w celu uzyskania zgody użytkownika. Narzędzie to przechowuje w pliku cookie informacje o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie innych plików cookie, czy też odmówił takiej zgody. W zależności od preferencji użytkownika pliki cookie stron trzecich mogą być zapisywane lub nie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę, narzędzie automatycznie rejestruje następujące dane:

  • Numer IP użytkownika w formie zanonimizowanej (trzy ostatnie cyfry są ustawione na „0”).
  • Data i godzina wyrażenia zgody
  • Przeglądarka użytkownika
  • Adres URL, z którego zgoda została wysłana
  • Anonimowy, losowy i zaszyfrowany klucz
  • Status zgody użytkownika, który służy jako dowód zgody

Klucz i status zgody są również przechowywane w pliku cookie w przeglądarce użytkownika końcowego, dzięki czemu strona internetowa może automatycznie odczytywać i śledzić zgodę użytkownika końcowego dla wszystkich kolejnych żądań strony i przyszłych sesji użytkownika końcowego przez okres do 12 miesięcy. Nasz uzasadniony interes wynika z faktu, że jest to jedyny sposób, w jaki możemy uzyskać niezbędną zgodę i dostarczyć wymagany dowód w przypadku przeglądu.

Facebook

Prowadzimy konto w sieciach społecznościowych „Facebook” w celu wymiany informacji z naszymi klientami, reklamowania nowych produktów lub usług oraz dostarczania ogólnych informacji o naszej firmie i jej pracownikach. Do obsługi naszej strony na Facebooku wykorzystujemy platformę techniczną i usługi Meta Platforms, Inc 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 USA. Klienci i zainteresowane strony mogą dołączyć do naszej strony, klikając przycisk „Lubię to” i w ten sposób otrzymywać regularne informacje od naszej firmy w swoim kanale wiadomości na Facebooku. Facebook gromadzi i przechowuje również informacje w celu świadczenia usług analitycznych, znanych jako „Page Insights”, dla operatorów stron, aby mogli oni uzyskać wgląd w to, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje z ich stronami i treściami z nimi związanymi. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi stron na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do interaktywnych funkcji na stronie (polubienie, komentarz, udostępnienie, wiadomość itp.), pojawia się ekran logowania do Facebooka. Po zalogowaniu się użytkownik będzie ponownie rozpoznawany przez Facebook jako konkretny użytkownik.

Dane te mogą być wykorzystywane do oferowania spersonalizowanych treści lub reklam.

Aby tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub wyłączyć funkcję „pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie z urządzenia oraz zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. W ten sposób informacje z Facebooka, które można wykorzystać do bezpośredniej identyfikacji użytkownika, zostaną usunięte. Pozwala to na korzystanie z naszego fanpage’a na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku.

Jesteśmy współadministratorami z Meta Platforms, Inc. czyli współodpowiedzialni za gromadzenie lub otrzymywanie w kontekście transmisji (ale nie dalsze przetwarzanie) „danych o zdarzeniach”, które Facebook gromadzi za pomocą wtyczek społecznościowych Facebooka, które są uruchamiane w naszej ofercie online lub otrzymuje w kontekście transmisji w następujących celach:

  • Informacje reklamowe odpowiadające przypuszczalnym zainteresowaniom użytkowników, jak również wyświetlanie treści;
  • Dostarczanie informacji handlowych i transakcyjnych;
  • Poprawa dostarczania reklam oraz personalizacja funkcji i treści.

Dane zebrane o użytkowniku w tym kontekście będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc. i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Facebook opisuje ogólnie, jakie informacje otrzymuje i w jaki sposób są one wykorzystywane w swojej polityce danych. Znajdują się tam również informacje o tym, jak skontaktować się z Facebookiem oraz opcje ustawień reklam. Polityka prywatności jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli Facebook dostarcza nam pomiary, analizy i raporty, które nie zawierają żadnych informacji o poszczególnych użytkownikach i są dla nas anonimowe, przetwarzanie to nie odbywa się w ramach wspólnej odpowiedzialności, ale na podstawie umowy o przetwarzaniu danych („Warunki przetwarzania danych”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) oraz „Warunków bezpieczeństwa danych” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Transfer danych opiera się na decyzji UE-USA stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (EU-US Data Privacy Framework). Przystępując do tych ram, Meta wykazuje zgodność z odpowiednimi i stosownymi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Ponadto zawarliśmy z Meta standardowe klauzule ochrony danych UE. Więcej informacji na temat tego, czy i jakie dane są gromadzone przez Meta w ramach korzystania z tych usług, można znaleźć w polityce prywatności Meta pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Nasz uzasadniony interes w prowadzeniu konta na Facebooku polega na naszej własnej prezentacji w sieciach społecznościowych w celu pozyskiwania klientów. Prowadząc konto na Facebooku i, w stosownych przypadkach, przesyłając interakcję, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych przez Facebook. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, usuwając wszystkie pliki cookie ustawione w przeglądarce. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu informacji poprzez ogólną dezaktywację automatycznego ustawiania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Instagram

Prowadzimy fanpage na platformie „Instagram” w celu komunikowania się z naszymi klientami i reklamowania nowych produktów lub usług oraz dostarczania ogólnych informacji o naszej firmie i jej pracownikach. Usługa ta jest oferowana na platformie technicznej i za pośrednictwem usług Meta Platforms, Inc 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 USA (dalej „Instagram”). Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie internetowej za pośrednictwem ikony Instagram i jest jednocześnie zalogowany na swoje konto w serwisie Instagram, Instagram może bezpośrednio powiązać wizytę użytkownika w naszej witrynie internetowej z jego kontem w serwisie Instagram. Jeśli użytkownik nie chce, aby Instagram kojarzył jego dane z jego kontem, musi wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. W przypadku dostępu do interaktywnych funkcji witryny (polubienia, komentarze, udostępnianie, wiadomości itp.) pojawi się ekran logowania do serwisu Instagram. Po zalogowaniu się użytkownik będzie ponownie rozpoznawany przez Instagram jako konkretny użytkownik. Informacje o tym, w jaki sposób można zarządzać istniejącymi informacjami na swój temat lub je usuwać, można znaleźć w polityce danych Instagrama pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0.

Transfer danych opiera się na decyzji UE-USA stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (EU-US Data Privacy Framework). Przystępując do tych ram, Meta wykazuje, że stosuje odpowiednie i właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Ponadto zawarliśmy z Meta standardowe klauzule ochrony danych UE. Więcej informacji na temat tego, czy i jakie dane są gromadzone przez Meta w ramach korzystania z tych usług, można znaleźć w polityce prywatności Meta pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Nasz uzasadniony interes w prowadzeniu konta na Instagramie polega na prezentowaniu się w sieciach społecznościowych w celu przyciągnięcia klientów. Prowadząc konto na Instagramie i, w stosownych przypadkach, przesyłając interakcję, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych przez Instagram. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, usuwając wszystkie pliki cookie ustawione w przeglądarce. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu informacji poprzez ogólną dezaktywację automatycznego ustawiania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Dane, które gromadzimy na podstawie wyraźnie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

Google Analytics 4

Strona ta korzysta z analizy internetowej Google Analytics 4, której administratorem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dane są przekazywane z Google Ireland do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, na co należy zwrócić uwagę. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie” w celu analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej i pomiaru zasięgu.

Wyrażając zgodę na korzystanie z Google Analytics, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych. Google Analytics automatycznie anonimizuje adresy IP i rejestruje wyłącznie lokalizację GEO. W związku z tym nie jest możliwe przypisanie zebranych danych analitycznych do konkretnej osoby.

Google zapewnia, że dane z urządzeń końcowych w UE są przechowywane i przetwarzane na serwerach UE. Nie można jednak wykluczyć przynajmniej pośredniego transferu tych danych do USA. Jednak ze względu na automatyczną anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji UE-USA stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (EU-US Data Privacy Framework). Przystępując do tych ram, firma Google wykazuje, że podjęła odpowiednie i właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Ponadto zawarliśmy z Google standardowe klauzule ochrony danych UE. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, usuwając wszystkie pliki cookie (zgody) ustawione w przeglądarce.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki lub w narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w Google Analytics pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Dane przechowywane przez Google są standardowo usuwane w ciągu 14 miesięcy.

Dane, które gromadzimy w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO:

Przetwarzanie umów

W celu przetwarzania umów i fakturowania gromadzimy i przechowujemy podane przez użytkownika dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Jeśli użytkownik przekazał nam już te dane w ramach rejestracji, wykorzystamy je w celach określonych w tym dokumencie do przetwarzania umów. Dane te zostaną przekazane doradcom podatkowym i bankom w ramach procesu rozliczeniowego. Ponadto dane rozliczeniowe będą przekazywane do urzędu skarbowego w ramach wymogów prawa podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane te zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązujących ustawowych obowiązków przechowywania. Jeśli nie podlegamy żadnym ustawowym obowiązkom przechowywania, dane zostaną usunięte, gdy cel przestanie mieć zastosowanie.

Prawa osób, których dane dotyczą, do których użytkownik jest uprawniony:

a. Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej, przetwarzanie danych w tym celu nie będzie już miało miejsca.

b. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych i powiązanych informacji (art. 15 ust. 1 lit. a – h RODO).

c. Prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

d. Prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z podstaw określonych w art. 17 RODO.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RODO.

f. Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza rozporządzenie o ochronie danych, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Urzad Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
PL 00-193 Warszawa
Telefon: + 48 22 53 10 300
E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Homepage: https://www.uodo.gov.pl/

Polityka prywatności

Studio tatuażu INKMANIA
Zielona Góra

E-MAIL
studioinkmania@gmail.com

ADRES
Dąbrowskiego 55 lok.2,
Zielona Góra

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Piątek
10:00 – 17:00

Sobota – Niedziela
zamknięte